Berichtenpagina

Wij posten hier de belangrijkste nieuwtjes binnen de zorgbranche. Hou uzelf en uw organisatie op de hoogte!

Coalitie ‘Samen verder’ geeft oplossingsrichtingen voor aanpak complexe jeugdzorg

Kinderen en gezinnen met complexe problemen krijgen nog te vaak niet de zorg die zij nodig hebben. Ondanks de enorme inzet van alle betrokkenen – van hulpverleners tot gemeenten – komen kinderen en gezinnen met complexe problemen nog te vaak in crisissituaties terecht. Reden voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Kinderombudsman, Nationale ombudsman, Nederlandse Zorgautoriteit en Raad voor Volksgezondheid & Samenleving om sinds april 2021 de handen ineen te slaan.

Lees meer »

Politieke keuzes nodig om langdurige zorg betaalbaar te houden

Het budget voor de langdurige zorg staat ook dit jaar onder druk. Of het budgettair kader voldoende is, hangt vooral af van het aantal nieuwe cliënten met een psychiatrische stoornis dat instroomt in de langdurige zorg. Ook is nog onduidelijk welke impact corona gaat hebben op het zorggebruik in 2022.

Lees meer »

Covid-19 compensatiemaatregelen 2021

Voor de verantwoording van de extra kosten corona ontvangt u begin 2022 een soortgelijk format als het format dat u heeft ontvangen bij de herschikking 2021. CZ zorgkantoor zal uw aanlevering controleren. Na ons akkoord, kunnen deze kosten opgenomen worden in de nacalculatie 2021.

Lees meer »
error: Content is protected !!
×

Goedendag, wij helpen je graag verder.
Klik hieronder voor WhatsApp...

×